Ενώ στην περίπτωση της Αμφίπολης η ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού παραβίασε κάθε επικοινωνιακή δεοντολογία προσφέροντας στο πανελλήνιο άλλοτε online ανασκαφή, άλλοτε δημοσιοποίηση πληροφοριών στο διαδίκτυο από την ίδια την επικεφαλής της επικοινωνιακής ομάδας του ΥΠΠΟΑ κατά παράβαση των επιστημονικών και δημοσιογραφικών αρχών, τώρα επιχειρεί να επιβάλει λογοκρισία σε υπηρεσιακούς παράγοντες και στελέχη του υπουργείου επιδιώκοντας τον πλήρη έλεγχο των πληροφοριών και της ενημέρωσης που αφορά πάσης φύσεως αρχαιολογικά ζητήματα.
Η εγκύκλιος που εξέδωσε στις 8 Δεκεμβρίου η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα "Ενημέρωση σχετικά με την ορθή διαχείριση υλικού που διοχετεύεται στα ΜΜΕ", με υπογραφή της Γενικής Διευθύντριας Έλενας Κόρκα και "στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδιασμού, εποπτείας και εφαρμογής κοινής αντιμετώπισης θεμάτων που άπτονται της ευρύτερης προβολής αρχαιολογικών δεδομένων είτε αφορούν σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μουσεία, είτε αγαθά της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς", χωρίς να βασίζεται σε καμιά σχετική νομολογία, ουσιαστικά απαγορεύει στα στελέχη και τους εργαζομένους σε Εφορείες Προϊστορικών, Κλασικών και Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, σε όλες δηλαδή τις υπηρεσίες που υπάγονται σ' αυτή,  να παρέχουν οποιαδήποτε ενημέρωση και παροχή πληροφοριών για ζητήματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος  χωρίς προηγούμενη έγκριση της ΓΔΑΠΚ ή της γενικής γραμματέων του ΥΠΠΟΑ!
 
Αναλυτικό ρεπορτάζ στο αυριανό φύλλο της "ΑΥΓΗΣ"