Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

Όκευ!

"Εκ Ζαγοράς ορμώμενη"!
Υγ. Σαββατόβραδου...
(Α! Τι καλά! Από δω, το διόρθωσε! Δηλαδή, πηγαίνοντας στην σειρά, ώς ανάρτηση! Επιτέλους, ησύχασα!)