Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

Ὁ διάβολος ἔχει κακία καὶ μίσος, ὄχι δύναμη.

Γέροντας Παΐσιος: Τὰ ταγκαλάκια καὶ ἡ δύναμη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
-Γέροντα, μοῦ λέει ὁ λογισμὸς ὅτι ὁ διάβολος, ἰδίως στὶς μέρες μας, ἔχει πολλὴ δύναμη.
-Ὁ διάβολος ἔχει κακία καὶ μίσος, ὄχι δύναμη. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι παντοδύναμη.
Ὁ σατανᾶς προσπαθεῖ νὰ φανῆ παντοδύναμος, ἀλλὰ δὲν τὰ καταφέρνει. Φαίνεται δυνατός, ἀλλὰ εἶναι τελείως ἀδύναμος.
Πολλὰ καταστρεπτικὰ σχέδιά του χαλοῦν, πρὶν καν ἀρχίσουν νὰ πραγματοποιοῦνται. Θὰ ἄφηνε ποτὲ ἕνας πολὺ καλὸς πατέρας μερικὰ ἀλητάκια νὰ χτυποῦν τὰ παιδιά του;
- Γέροντα, φοβᾶμαι τὰ ταγκαλάκια.
- Τί νὰ φοβηθῆς; Τὰ ταγκαλάκια δὲν ἔχουν καμμιὰ δύναμη. Ὁ Χριστὸς εἶναι παντοδύναμος. Ὁ πειρασμὸς εἶναι σάπιος.
Σταυρὸ δὲν φορᾶς; Τὰ ὄπλα τοῦ διαβόλου εἶναι ἀδύναμα. Ὁ Χριστός μας μᾶς ἔχει ὁπλίσει μὲ τὸν Σταυρό Του.
Μόνον ὅταν ἀφήνουμε τὰ ὄπλα τὰ πνευματικά, τότε ὁ ἐχθρὸς ἔχει δύναμη.
Ἕνα μικρὸ σταυρουδάκι ἔδειξε ἕνας ὀρθόδοξος ἱερέας σὲ ἕναν μάγο καὶ ἔκανε νὰ τρέμη ὁ δαίμονας ποὺ εἶχε ἐπικαλεσθῆ μὲ τὶς μαγεῖες του.
- Γιατί φοβᾶται τόσο πολὺ τὸν Σταυρό;
- Γιατί, ὅταν ὁ Χριστὸς δέχθηκε τοὺς ἐμπτυσμούς, τὰ ραπίσματα καὶ τὰ χτυπήματα, τότε συντρίφθηκε τὸ βασίλειο καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ διαβόλου.
Μὲ τί τρόπο νίκησε ὁ Χριστός! “Μὲ τὸ καλάμι συντρίφθηκε τὸ κράτος τοῦ διαβόλου”, λέει κάποιος Ἅγιος.
Ὅταν δηλαδὴ του ἔδωσαν τὸ τελευταῖο χτύπημα μὲ τὸ καλάμι στὸ κεφάλι, τότε....
συντρίφθηκε ἡ ἐξουσία τοῦ διαβόλου.
Δηλαδὴ ἡ ὑπομονὴ εἶναι ἡ πνευματικὴ ἄμυνα καὶ ἡ ταπείνωση τὸ μεγαλύτερο ὅπλο κατὰ τοῦ διαβόλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το "κάτι" που μένει...